Vo väčšom rozsahu sa zdobené kríže ako pomníky začali používať v 15. -16. storočí. Odolnosť liatiny voči atmosférickým vplyvom a korózií pomohla týmto krížom a plastikám pretrvať stáročia bez zvláštnej starostlivosti.

Na krížoch pod korpusom sú umiestnené tabuľky obsahujúce text so základnými údajmi o zosnulom, ktoré sa dajú ľahko dopĺňať. Ohrady sú bohato zdobené a sú súčasťou diela.

Pôvodné liatinové kríže sú národným dedičstvom, ktorých tradíciu chceme zachovať.